ПЕРПЕНДИКУЛЯ̀РНО

ПЕРПЕНДИКУЛЯ̀РНО. Нареч. от перпендикулярен; отвесно. При пропускане на ток по проводника той се премества перпендикулярно на магнитните силови линии. Физ. Х кл, 1965, 188. От влажната и пълна с тежък мирис бетонна хралупа се измъкнах бавно и мъчително, .. И като се убеждавах, че се движа перпендикулярно на моста, реших да се добера до отсрещния тротоар. С. Северняк, ИРЕ, 145. Рано напролет, щом почвата поизсъхне, полезно е зимниците, особено пшеницата, да се брануват перпендикулярно или под ъгъл на редовете — при слабо развитите посеви еднократно, а при гъстите — двукратно. РД, 1950, бр. 339, 3. Алеята сега се насочва не косо, а перпендикулярно към улицата. П. Незнакомов, СМ, 34.

Списък на думите по буква