ПЕРПЕНДИКУЛЯ̀РНОСТ

ПЕРПЕНДИКУЛЯ̀РНОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. Геом. Взаимно разположение на две пресичащи се прави под прав ъгъл. Знакът за перпендикулярност .. е въведен от П. Еригон в 1634 г. Матем., 1965, кн. 6, 21.

Списък на думите по буква