ПЕРПЀРКАМ

ПЕРПЀРКАМ, ‑аш, несв., непрех. Диал. Перпеля; пърхам, пърпоря, перпеля се. Мита е още малка .. — Ей я, като пъдпъдък,

що перперка с криле нататък из пожълтялата ръж, втурнала се, сякаш на земя не стъпва. П. Тодоров, И I, 14.

Списък на думите по буква