ПЕРПЀТУММО̀БИЛЕ

ПЕРПЀТУМ-МО̀БИЛЕ, мн. няма, ср. Книж. 1. Въображаем двигател без гориво, който се движи непрекъснато. Той [Гроздев] наистина прилича на ония непоправими манияци, които обикалят учрежденията и предлагат патенти за перпетум-мобиле. Св. Минков, Избр. пр, 485.

2. Вечно движение.

3. Муз. Инструментална пиеса, написана от началото до края с неголеми, равни по дължина ноти (обикн. шестнайсетини), която се изпълнява в бърз темп.

— Лат. perpetuum mobile.

Списък на думите по буква