ПЀРСИ

ПЀРСИ1 мн. 1. Истор. Жителите на древната държава Персия, която от 1935 г. се нарича Иран; персийци. С изучаването на небето са се занимавали древните египтяни .., персите, арабите и китайците. Г. Томалевски, АН, 5. У египтяните, у вавилонянете и у персите духовенството.. е занимало първото място. Знан., 1875, бр. 9, 132. Мидянете и персите били от един род и имали един язик и една вяра. ВИ, 17. Когато българете имали вече свое господарство, тие влезли в сношение с разни други народи, както: с перси, араби, турци, татари и руси. Д. Войников, КБИ, 26.

2. Жители на Иран, държава в Югозападна Азия; иранци.

ПЀРСИ

ПЀРСИ2 мн. , ед. (рядко) пѐрса ж. Гърди. Тако они всекий ден плачеха неутешно и в перси се биха. К. Огнянович, ЖА, 33.

— Рус. перси.

Списък на думите по буква