ПЕРСИА̀НИН

ПЕРСИА̀НИН, мн. персиа̀ни, м. Остар. Персиец, персианец. Най-перви народи в тая част на Землята [Азия] са: турци .., персиани, .., и кинези. Е. Васкидович, ПП (превод), 47. Основател на павликянството е Павел Самосатский, а на манихейството — персианинът Манес. Д. Душанов, ИПХЧ, 152.

— От рус. персианин. — Други (остар.) форми: персия̀нен, персия̀нин.

Списък на думите по буква