ПЕРСИА̀НКА

ПЕРСИА̀НКА ж. Остар. Персийка. Той се оженил за персианка, накарал да му слугуват по възточните обичаи. Н. Михайловски и др., ОИ (превод), 248. Облеклото им е като на персианките. С. Бобчев, ПОС (превод), 215.

— От рус. персианка. — Друга форма: персия̀нка.

Списък на думите по буква