ПЕРСЍЕЦ

ПЕРСЍЕЦ, мн. ‑ѝйци, м. 1. Истор. Лице от народността, населяваща древната държава Персия (след 1935 г. — Иран) и други съседни страни в Югозападна Азия. Тя бе спряла пред един арабин или персиец, който седеше върху плъстена постилка на земята, .. той беше облечен в дълга роба от памучен плат на бели и сини черти, с доста голяма, пъстра чалма, с бръсната глава. Д. Талев, ПК, 314. Освен това в Ирак живеят и малки групи персийци, туркмени .., арменци .., халдейци. Б. Темков, И, 16. Какво значи за мъдрия персиец потокът от думи, с които старият евреин хвали

стоката си, застанал на прага на малкото си дюкянче? М. Марчевски, ОТ, 24. Древните народи от Стария свят (египтяни .., персийци, индуси ..) и древните обитатели на Новия свят .. също са познавали подправките и са ги използували. Л. Петров и др., БНК, 90.

2. Лице от основното население на Иран; иранец.

Списък на думите по буква