ПЕРСО̀Н

ПЕРСО̀Н неизм. Само в съчет.: Персон и половина. 1. За легло, креват — който е по-голям от единично легло, предназначен за двама души. Встрани от прозореца беше леглото — персон и половина. Това беше първата мебел, която те купиха веднага щом наеха тази квартира. Б. Несторов, АР, 239. От библиотеката до другата стена — персон и половина пружинен креват, отрупан с пъстри възглавнички. И. Петров, МВ, 23.

2. За дюшек, юрган, чаршаф — който е предназначен за такова легло.

Списък на думите по буква