ПЕРСОНАЛЍСТ

ПЕРСОНАЛЍСТ м. Филос. Привърженик на персонализма. Френските персоналисти създават успореден независим център на персонализма в Европа. В. Райнов, П, 10. Гьоте е кумир на повечето персоналисти.

Списък на думите по буква