ПЕРСОНАЛЍСТКИ

ПЕРСОНАЛЍСТКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Филос. Който се отнася до персонализъм; персоналистичен. Сократ и Св. Августин .. утвърждават тезата "познай самия себе си", което от своя страна е духовна персоналистка революция. В. Райнов, П, 11. В епохата на формирането на персоналистката теза човешката личност е била ограничена в рамките на историзма и социума. В. Райнов, П, 11. Персоналистка школа.

Списък на думите по буква