ПЕРСОНА̀ЛИЯ

ПЕРСОНА̀ЛИЯ, мн. ‑ии, ж. Спец. Статия, обикн. в енциклопедичен речник, която съдържа информация за живота и творчеството на определена личност.

— От лат. personalis 'личен'.

Списък на думите по буква