ПЕРСОНА̀ЛНО

ПЕРСОНА̀ЛНО. Нареч. от персонален; лично. Персонално бяха разкритикувани всички отговорни хора в завода, но основната причина за неизпълнение на плана .. не се посочи. ВН, 1955, бр. 182, 2. Участвам в концерта персонално. △ Всеки отговаря персонално за работата си.

Списък на думите по буква