ПЕРСОНИФИЦЍРАМ

ПЕРСОНИФИЦЍРАМ, ‑аш, несв. и св., прех. Изк. Представям предмети, явления, отвлечени или измислени понятия в човешки образ; олицетворявам. В образа на Диманка авторът пресъздава героичната българка .. В този образ авторът сякаш е персонифицирал целия си патриотизъм на възрожденец, страстен поборник за народна свобода. ЛФ, 1958, бр. 13, 3. Стара планина е одухотворена в родните песни и приказки .. В стиховете често тя е лири‑

чен герой, в приказките и баладите е персонифицирана като майка-закрилница. Й. Радичков и др., ГСП, 12. // Одухотворявам нещо, придавам живот на нещо. Актрисата персонифицираше всичко и неодушевеният предмет оживяваше в ръцете ѝ. Тя търсеше "идеята" му и на тази идея трябваше да се даде живот. Ст. Грудев, АБ, 154. персонифицирам се страд.

Списък на думите по буква