ПЕРСОНИФИЦЍРАНЕ

ПЕРСОНИФИЦЍРАНЕ ср. Изк. Отгл. същ. от персонифицирам и от персонифицирам се; олицетворяване. Персонифициране на животни. Персонифициране на религиозни схващания и представи. Персонифициране на гората.

Списък на думите по буква