ПЕРСПЕКТЍВЕН

ПЕРСПЕКТЍВЕН, ‑вна, ‑вно, мн. ‑вни, прил. 1. Който се отнася до перспектива (във 2 и 3 знач.). От смутното време .. той .. е направил просто фон за действието, което е искал да развие пред нас. Как вещо е разпределена светлината и как вярно е запазено перспективното разстояние! К. Величков, ПССъч. VIII, 167-168. Как трябва да бъдат разпределени тези четиридесет фигури в една плоскост, без познаване на дълбочината и перспективното разпределение, и то така, че да образуват пак единна група. Р, 1926, бр. 250, 3.

2. Който дава възможност за развитие, за положителни резултати. При царевицата са постигнати значителни резултати по пътя на използуването на хибридни комбинации. Установени са няколко много перспективни комбинации за внедряване в практиката. Пр, 1953, кн. 1, 8. За да спазим профила на дирекцията, трябва да поддържаме разходките с кон като един песпективен дял в новата ни структура. Й. Попов, ИЖП, 46.

3. Който се отнася до бъдещето и неговите нужди, същност, развитие. Перспективно мислене. Перспективен план. Перспективно строителство.

4. За човек — който има добри възможности, качества, за да се развие положително в бъдеще. Перспективен архитект. Перспективен млад учен. Перспективни идеи.

Списък на думите по буква