ПЕРТУРБА̀ЦИЯ

ПЕРТУРБА̀ЦИЯ ж. 1. Книж. Внезапна промяна, нарушаване на нормалния ход на нещата, при което се създава разстройство, смущение. Ако се съди по количеството на излезлите произведения, то, освен първите няколко месеца на пертурбация, книжната продукция се засилваше кресчендо. Г. Бакалов, Борба, 1919, кн. 2, 15.

2. Мед. Душевно вълнение, смущение.

3. Астрон. Изменение пътя на небесно тяло под действие на притеглянето на други небесни тела.

— От лат. perturbatio 'разбъркване, смущение'.

Списък на думите по буква