ПЕРТУ̀СИС

ПЕРТУ̀СИС м. Мед. Магарешка кашлица; коклюш. След двегодишна всестранна и прецизна лабораторна проверка, при която албомицинът се е оказал повече или по-малко ефикасен при редица експериментални инфекции на животни (.. пертусис, салмонелоза и пр.), препаратът е бил предаден на Института по педиатрия. ПР, 1952, кн. 5, 83.

— Лат. per 'твърде, много (силен)' + tussis 'кашлица'.

Списък на думите по буква