ПЕРУКЀРСТВО

ПЕРУКЀРСТВО, мн. няма, ср. Занятие или промишлена дейност да се приготвят перуки. В някои страни има създадени кло‑

нове на промишлеността, които преработват коси за перукерство. Г. Георгиев и др., ФПБ, 121.

Списък на думите по буква