ПЕРУША̀Н

ПЕРУША̀Н м. Разг. 1. Смахнат, ненормален човек. А пък търговецът ги нахокал: "Уплашихте се — рекъл им — от един перушан помак! Я да си гледате работата!" Н. Хайтов, ДР, 73. — Казвам ви да не я безпокоите! ".. Вземи му акъла! Закопай го! Направи го перушан, да забрави пътя насам! — подсказваше Беро." Н. Антонов, ВОМ, 39.

2. Надменен, горделив човек; перчо (Л. Андрейчин и др., БТР).

— От перс. през тур. perisan 'разпръснат'.

Списък на думите по буква