ПЀРУЩЕНЕЦ

ПЀРУЩЕНЕЦ, мн. ‑нци, м. Лице, което е родено или живее в Перущица — град в Южна България; перущенлия. До неговото идване [на подкреплението] пашата не бе предприел никакви действия, а бе предоставил на башибозуците да се разправят с перущенци. Г. Караславов, П, 46. Тук се открива новото голямо читалище — паметник, което перущенци издигнаха сред селото. ВН, 1960, бр. 2901, 1. Баща ми е перущенец.

Списък на думите по буква