ПЕРФЀКТ

ПЕРФЀКТ м. Грам. В българския език — минало неопределено време.

— От лат. perfectum.

Списък на думите по буква