ПЕРФЕКТИВА̀ЦИЯ

ПЕРФЕКТИВА̀ЦИЯ ж. Грам. Образуване на формите на свършен вид на глагола от съответния глагол от несвършен вид. В славянските езици перфективацията на глаголите се извършва чрез представки, напр. чета-прочета, пиша-напиша.

— От фр. perfectivation или англ. perfectivation.

Списък на думите по буква