ПЕРФЀКТНОСТ

ПЕРФЀКТНОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. Отвл. същ. от перфектен. Перфектност на изпълнение на музикално произведение.

Списък на думите по буква