ПЕРФОКА̀РТА

ПЕРФОКА̀РТА ж. Спец. Правоъгълник от тънък картон с нанесени чрез перфоратор в определен ред дупки, чрез които се предава информация при електронноизчислителни машини, промишлени роботи и под.; перфорационна карта. Окончателните стойности се записват на перфокартите или на магнитната лента, която трябва да ги предаде за по-нататъшна обработка. НТМ, 1971, кн. 7, 24. Интересуваха се хората и на какъв език ще искам да разговарям с робота, за да му заложат перфокарти на съответния език. Ст, 1969, бр. 1198, 2. Двоичните цифри се нанасят върху перфокартата чрез пробиване (перфориране). Ако поленцето е пробито — в него е записана цифрата 1, ако не е пробито — цифрата 0. Б. Сендов, МПЧУ, 60.

— От лат. perforo 'продупчвам' + карта.

Списък на думите по буква