ПЕРФОЛЀНТА

ПЕРФОЛЀНТА ж. Спец. Дълга лента, обикн. хартиена или пластмасова с нанесена цифрова информация чрез перфорационен код, която служи за управляване на електронноизчислителни, металорежещи и др. машини; перфорационна лента. Перфолентата представлява хартиена лента, подобна на телеграфната лента, върху която пак чрез пробиване се записват двоичните кодове. Б. Сендов, МПЧУ, 60.

— От лат. perforo 'продупчвам' + лента.

Списък на думите по буква