ПЕРФОРА̀ТОР

ПЕРФОРА̀ТОР м. 1. Техн. Приспособление за правене на малки, правилни дупки на хартия, кинолента, билет за пътуване и под. с различна цел или за унищожаване. Председателят на окръжния народен съвет взе перфоратора и направи на конфети ловния си билет. Тонич, КСШ, 9. // Апарат, подобен на пишеща машина, с който върху хартиена лента се правят дупки, разположени в различни комбинации свързани с някаква информация.

2. Спец. Машина с ударно действие за пробиване на дупки в полезни изкопаеми и скали; пробивен чук, пробивачка. Наистина от трещенето на перфоратора хората оглушаваха, а от праха, дигнат от свредела, само в празничен ден можеха да се откашлят с чиста храчка. Х. Русев,ПЗ, 74. Прилага се най-често [пневматичното задвижване] при ръчни уреди, като перфоратори за скали, въздушни пистолети за нитоване. Д. Христов, СПМ, 27.

3. Приспособление към счетоводни машини, с което се нанасят числа върху специално картонче, като се пробиват в тях дупки, разположени в определен ред.

— От лат. perforo 'пробивам' през фр. perforateur и рус. перфоратор.

Списък на думите по буква