ПЕРФОРА̀ЦИЯ

ПЕРФОРА̀ЦИЯ ж. 1. Спец. Пробиване, продупчване; перфориране. Перфорацията се извършва на специални машини за перфориране. П. Цветков и др., ТОП, 341. Тъй като перфорацията служи за задвижване на кинофилмите посредством зъбни транспортни барабани, явно е, че всяко отклонение от стандартния размер за стъпката на перфорацията ще се отрази неблагоприятно върху нормалния транспорт на кинофилмите през кинопрожекционните машини. Й. Венов и др., К, 15.

2. Рядко. Дупка направена от перфоратор.

3. Мед. Пробиване, спукване в някой орган. Образуват се на отделни места малки абсцесчета и вследствие настъпилите деструктивни промени и големия натиск в средното ухо .. настъпва бомбиране на тъпанчевата мембрана с последваща спонтанна перфорация. К. Рашков и др., ДБ, 223. Тя [язвата] се развива най-често по малката кривина на стомаха и най-опасните усложнения, свързани с нейното прогресивно развитие, са кръвоизливът.. и пробивът на стената на стомаха (перфорация). Ал. Гюровски, АЧ, 216.

— От лат. perforo 'продупчвам' през нем. Perforation и фр. perforation.

Списък на думите по буква