ПЕРХИДРО̀Л

ПЕРХИДРО̀Л м. Хим. Концентриран воден разтвор на водороден окис, използван за избелване, в медицината и в техниката. Перхидролът.. в алкална среда се разлага с отделяне на кислород и др. п. Б. Костов, ХС, 67-68. Водородният прекис се смесва с водата във всяко отношение. 30%-ният воден разтвор на водородния прекис се нарича перхидрол, а 3% -ният — кислородна вода. Хим. VIII кл, 1958, 54.

— От лат. per 'през' + гр. δωρ 'вода'.

Списък на думите по буква