ПЕРЦЀПЦИЯ

ПЕРЦЀПЦИЯ ж. Псих. Непосредствено възприемане на обективната действителност чрез сетивата; възприятие.

— От лат. perzeptio.

Списък на думите по буква