ПЕРЧЀ

ПЕРЧЀ ср. Остар. и диал. Перчем (във 2 знач.); чомбас. Той се стори веке ко див чоек.. Брадата му порасте дори до пояс, а перчето целите плещи му и покриваше. СбНУ ХIХ, 29. Що найдоф момче убаво, / .., / що русо перче имаше; / що силен ветър вееше / на широките рамена. Нар. пес., СбБрМ, 440.

Списък на думите по буква