ПЕРЧИМЀНЕ

ПЕРЧИМЀНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от перчимя и от перчимя се.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1901.

Списък на думите по буква