ПЀРШ

ПЀРШ м. Спец. Дълъг прът за пазене на равновесие при акробатични изпълнения на циркови артисти. Интересът се засилва много, ако се знае, че всичко това — и камъкът, и легналият, и правият артист, .., са качени на перш, дълъг седем метра, а першът е закрепен върху зурлата на свиня, която е добре дресирана. М. Иванов, Д, 37. В програмата са застъпени най-разнообразни циркови жанрове като баланс на перш и еквилибристика върху подвижни топки. ВН, 1962, бр. 3247, 4.

— Фр. perche 'прът'.

Списък на думите по буква