ПЀСЕННО

ПЀСЕННО нареч. Рядко. Като песен; напевно. Гласът отново песенно трептеше в здрача: "Варненска пощ-а-а-а". Д. Добревски, БКН, 10.

Списък на думите по буква