ПЀСЕННОСТ

ПЀСЕННОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. Книж. Отвл. същ. от песенен. Една основна особеност на Хрелковата поезия е песенното звучене на много негови стихотворения. Тая песенност сближава неговата поезия с народната песен.. Това Хрелков постига чрез повтаряне на отделни думи, отделни стихове и двустишия. Пл., 1969, кн. 23, 23.

Списък на думите по буква