ПЕСИМИСТЍЧНО

ПЕСИМИСТЍЧНО. Нареч. от песимистичен; песимистически, песимистки. — Стотина души от нас ще рискуват кокалите и здравето си в стачни постове около складовете. — А останалите две хиляди и петстотин, озлобени от гладната зима, ще ни ръкоплескат, нали?.. — И така лошо, и инак лошо — песимистично изръмжа Спасуна. Д. Димов, Т, 232. — А времето се изнизва като крадец .. — Безнадеждна работа — добавя песимистично Милан. Л. Стоянов, Х, 94. Грозното зрелище на обществено-политическия живот безспорно го [Ст. Михайловски] отвращава и дори отчайва, настройва го дълбоко песимистично. Цв. Минков, ЛФ, 2.

Списък на думите по буква