ПЕСНОПЀВКА

ПЕСНОПЀВКА ж. Остар. Книж. Песнопойка2. Песнопевко сладкопесна! / Почти ставаш ти известна, / вече българский Орфей / на своята лира пей / твойте песни с сладок тон. М. Софиянец, П, 1.

Списък на думите по буква