ПЕСНОПЀЕНЕ

ПЕСНОПЀЕНЕ, мн. ‑ия, ср. Църк. Песнопение. Започва опелото. Славянското песнопеене е като в самотен остров сред океана на милионния французки град. М. Кремен, РЯ, 265.

Списък на думите по буква