ПЕСНОПО̀ЕН

ПЕСНОПО̀ЕН, ‑о̀йна, ‑о̀йно, мн. ‑о̀йни, прил. Рядко. 1. За глас, пригласяне — напевен, мелодичен. Тя слушаше песнопенията на чича си и ясно долавяше как хаджи Пени поддържа със своя равен глас.. И сякаш всичката хубост на тия песни идеше от исото на хаджи Пеня.. Тъй хубаво, тъй гладко, тъй песнопойно беше то. Д. Немиров, Б, 87. Обр. Неговата гусла не млъкна. Той вече я не туряше в кожената чанта .., държеше я закачена на петлица до младото си песнопойно сърце. Елин Пелин, Събр. съч. II, 223.

2. За птица — който издава мелодични звуци. Песнопойна чучулига. На това място .. се събират на игри и любовни срещи отбрани хвъркати песнопойци от съседната гора .. Познавах лично много от тия песнопойни приятели и през май почти всеки ден им отивах на гости. Елин Пелин, Събр. съч. II, 128. Сбогом птички / песнопойни, / от полета / и усойни! Елин Пелин, ПБ, 76.

3. Който е свързан с пеене, песни. В клонаците на парка нацъфтял / цвърчаха в песнопойна треска птиците / и чувствах как омайващ син воал / разнежено ме гали по ресниците. Хр. Радевски, Избр. пр II, 187.

Списък на думите по буква