ПЕСНОТВО̀РСТВО

ПЕСНОТВО̀РСТВО, мн. няма, ср. Остар. Книж. Поезия, стихотворство; песнопойство. Г-н Голчев .. е написал "в песнотворство" нещо като поема под заглавие "Злочеста Милка или самоволна жертва за любов". Хр. Ботев, Съч 1929, 364. Като Байрона и Булвер подкачи от песни, но от пръв път песнотворството не му ся поддало. Й. Груев, СП (превод), 20. Представете си колко на голяма чест е било песнотворството, защото императори, кралеве .. за чест са считали да бъдат и те в числото нa трубадурите. Ч, 1875, кн. 9, 406.

Списък на думите по буква