ПЀСНЯ

ПЀСНЯ ж. Остар. и диал. Песен. — Момчета, я вие викнете някоя стара хайдушка песня. Ив. Вазов, Съч. XXII, 180. — Мъчно става песен.. Тя не е лесна песня! Лесна песня — га знаеш работата, а га ни знаш — нимой. Ст. Станчев, НР, 161. Някои нетърпеливи даскалчета, с претенции на артисти, присъединиха своето херувико към песнята на учителките. Ал. Константинов, Съч., 268. Аз съм с мнение, че тая песня, трябва да ся напечата. ДЗ, 1867, бр. 1, 4. "Я не ща с тебе да дойда, / йората ни са душмани — / на песня жа ни извадят." Нар. пес., СбНУ XLVII, 133.

— Други форми: пѐсна, пѐсма, писня̀, пѐсн.

Списък на думите по буква