ПЕСТЕЛЍВ

ПЕСТЕЛЍВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. 1. За човек — който пести, стреми се да харчи по-малко пари; икономичен, пестовен, спестовен. Противоп. разточителен, широкопръст. Султана не обичаше промените и беше пестелива, искаше всяко нещо да се използува докрай. Д. Талев, ПК, 92. — Вие сте млад човек, ще напреднете в службата, пък и Софка е умно момиче, пестелива е, къщовница е. Св. Минков, РТК, 103. Здрав, издържлив, амбициозен и пестелив, той [Тома Тъкачев] събрал доста добра за онова време сума и отново заминал да учи. Г. Караславов, ОХ, 188. Малкият ѝ брат, който е много пестелив, веднъж ѝ дал четиридесет рубли назаем. А. Каралийчев, С, 283.

2. Прен. Който употребява малко думи, проявява сдържаност в поведението си (по отношение на думи, жестове и др.). — Велики боиле Василий,.. ако беше по-пестелив в приказките си, сигурно щеше да препускаш вече към двора на ичургу-боила Охсун! А. Гуляшки, ЗВ, 122. — Гено, аз съм пиян. Това беше предупреждение тя да бъде вежлива, пестелива на думи и особено старателно да му угажда. Т. Харманджиев, Р, 117. Специално заслужава да се кажат няколко думи за своеобразието в сценичния почерк на Олга Кирчева. Тя е пределно пестелива — и в жест, и по мизансцен, и в интонации. ЛФ, 1958, бр. 47, 3.

3. Който става, извършва се в малко количество или рядко, в който се проявява сдържаност, пестене. Селяните отпиваха пестеливи глътки, отчупваха големи залци от сухия хляб и приказваха за мъките си. М. Смилова, ДСВ, 42. — При акция винаги създавайте у врага преувеличена представа за силата на отреда. Пестеливата, но умела стрелба и бързото разместване на стрелците много спомага за това. Х. Русев, ПС, 134. В дебелата чаша равнището на гъстата течност спадаше по-малко от равномерните пестеливи отпивки. Т. Харманджиев, КЕД, 101.

4. Прен. За движения, жестове, изрази и други прояви — който е без излишество,

премерен, в малък, ограничен брой, количество. Противоп. разточителен. Най-големите пианисти имат най-пестеливи и красиви движения. Бл. Димитрова, ПС, 38. От пестеливите и точни слова разбра, че скоро след революцията Белчо се бе разделил с учителската професия. Д. Фучеджиев, Р, 145. С пестеливи средства е постигната атмосферата на обгорен от ядрен взрив свят. СЗн, 1982, бр. 62, 4.

Списък на думите по буква