ПЕСТИЦЍДИ

ПЕСТИЦЍДИ, мн., ед. (рядко) пестицѝд м. Спец. Химически вещества, употребявани за унищожаване на вредители по селскостопанските растения, напр. плевели, бактерии, насекоми, гризачи и др. Много от пестицидите и отровните вещества могат да се натрупат в растенията и оттам чрез храната да попадат в животните и човека. Биол. IX кл, 1981, 65. За идеален пестицид се приема този, който действува най-ефикасно и се разгражда до екологически безвредни продукти за най-кратък период. ПЗ, 1981, кн. 10, 25.

— От лат. pestis 'зараза + caedo' — 'убивам'.

Списък на думите по буква