ПЕСТО̀ВНО

ПЕСТО̀ВНО. Разг. Нареч. от пестовен; пестеливо, икономично. Противоп. разточително, прахоснически, разсипнически. — Ще стреляте бавно, ще стреляте залпово, ама всеки ще си избира по един генерал, ако ли пък има двама един зад друг, право в двамината ще се мерите, че така е по-пестовно и ще ви стигнат за по-дълго време патроните. Й. Вълчев, РЗ, 88-89. Някои редакции .. обнародват пестовно купеното съчинение, за да хване в повече броеве. Ив. Вазов, Съч. XVI, 121. Живее пестовно. △ Харчи пестовно.

Списък на думите по буква