ПЕСТО̀ВНОСТ

ПЕСТО̀ВНОСТ, ‑тта̀, мн. няма ж. Остар. Книж. Качество или проява на пестовен; пестеливост, спестовност, икономичност. Противоп. разточителност, прахосничество, разсипничество. И залягаше и ние да пазим ред и пестовност във всичко. Т. Влайков, Пр. I, 64. Това, чтото на младо време било проста пестовност, на ста‑

рост може ся обърна на скъперничество. Й. Груев, СП (превод), 229. Тази нужда [обезпечаване на децата] бе обърнала пестовността в добродетел. ССГ (превод), 57.

Списък на думите по буква