ПЕСТУ̀НКА

ПЕСТУ̀НКА ж. Остар. Книж. Кърмачка, бавачка или възпитателка. Тяжко си на дете, което би хранила някоя стара и нездрава пестунка, па му гваче или му подсладява ястието със своите си плюнки. Й. Груев, КН 7, 81.

Списък на думите по буква