ПЀСЯНЧАНИН

ПЀСЯНЧАНИН, мн. пѐсянчани м. Диал. Друговерец. Латинчане, песянчане / тия имат проклет закон: / ща пременят три деойки / с адно лико, с адно рухо. / Ако познае невестата, / тога ще я той обземе. / Ако я не той познае, / без невеста ще си дойде. Нар. пес., СбНУ VI, 56.

Списък на думите по буква