ПЕТА̀К

ПЕТА̀К, мн. ‑ци, след числ. ‑ка, м. 1. Стара турска сребърна монета от пет гроша; бешлик. Беят .. имаше прости отношения и колчем срещнеше лудия Дося по улиците, спираше го, разпитваше го добродушно и му даваше петак. Ив. Вазов, Съч. VIII, 69. — Давам ти триста петака, ако стигнеш на време у Лимен". Р. Блъсков, ТПД (превод), 107. Чл. 254. Глобяват ся с един до пет сребърни петака гостоприемниците и локантиерите, на които от страна на правителството е заповядано за да палат нощя фенер, па показват небрежение в туй. Ф. Перец и др., НЗ, 68. // Дребни пари, монети, които се зашиват обикн. на забрадка, шапка, за украса. Да им [на децата] нижеш капиците / се петаци и шестаци, и кръстаци, половяци!" СбНУ, XLV, 367.

2. Медна или никелова монета със стойност пет пари или стотинки. Обикновено на именни дни декламирах стихотворения пред гостите и те ми даваха по някой петак. Ал. Спасов, С, 114. — Хайде — викам — сега, бабо, межия да направим, парите да преброите! Ти, казвам, брой само шестаците, Минка да брои петаците, а пък аз ще сортирам книжните пари! Н. Хайтов, ДР, 41. Децата и пазачът пускат шеги. Тяхното достойнство се е възвърнало и те не протягат ръце за петаци. Кр. Белев, З, 66. Боян .. отправи към сестра си бодра усмивка: — Дай един петак. Т. Монов, СЧ, 59.

Без <пукнат (спукан, счупен)> петак. Разг. Без пари, без нито един лев. Случвало се Хитов да се прибере без петак от пенсията си. Н. Ферманджиев, РХ, 56. Ленко пак искаше пари .. — Остави ме цял месец без пукнат петак. Ст. Марков, ДБ, 135. До петак. Без остатък, докрай, напълно. Обран съм до петак.Изхарчих наследството до петак. Не давам ни<то> петак. Самост. или за някого, нещо. Разг. Никак не се грижа, не се интересувам или тревожа, вълнувам; напълно съм безразличен към някого или нещо; нехая. Нямам <нито> <пукнат, счупен> петак. Разг. Без пари съм. — Откъде да взема храна? Нямам нито петак. Работа няма никъде. Мъжът ми на фронта, помощта не дават!. П. Здравков, НД, 82. — Нямам ни петак. Обраха ни из пътя. Зл. Чолаков, БК, 100. Пукнат (спукан, счупен) петак не струва (чини) нещо. Разг. Нищо не струва, няма никаква стойност или значение (нещо). Обещанията ти не струват пукнат петак.

Списък на думите по буква