ПЀТАЛ

ПЀТАЛ м. Диал. Петало. Сваде че намериш от царвул парчета, / петал от магаре, кости мъченишки от некоя крава. Елин Пелин, Съч. V, 114-115. Срещу магазина на Каламанди е "Модерна железария" на Далъмис, където се продава сурово и обработено желязо.., петали и всякакви други предмети. Н. Хайтов, А, 59.

◊ Мятам / метна (обръщам / обърна, хвърлям / хвърля) петалите. Обикн. в св. Диал. Грубо. Умирам. — Много се уморих. Ако караме тъй още пет дена, ще обърна петалите. А. Каралийчев, НЗ, 159.

Списък на думите по буква