ПЀТАРА

ПЀТАРА ж. Диал. Резан. Петура. Части от продукт, които са получени, като продукта е нарязан на тънко по едната му ос. Ц. Гинчев, КЗ, 72.

Списък на думите по буква